DAF AUTOMOBIEL MUSEUM


Het DAF Museum aan de Tongelresestraat in Eindhoven

t/m januari 1995

In 1989 bood mevrouw Huenges haar oude bedrijfspand aan de Tongelresestraat in Eindhoven te koop aan bij DAF. Hier was vroeger de bierbrouwerij van Huenges (brouwerij De Valk) gevestigd. Dit was voor DAF historisch gezien een uitstekende plek voor de vestiging van een DAF museum, daar Hub van Doorne van de heer Huenges het startkapitaal van 10.000 gulden leende om een eigen smederij/reparatiewerkplaats te beginnen. Hij huurde van Huenges tevens een ruimte om zijn werkzaamheden, die in Deurne begonnen waren, voort te zetten. Dus...historische grond. DAF kocht de grond + opstallen begin 1990.

In juli 1990 werd een bouwplan bij de gemeente ingediend voor de renovatie van het oude bedrijfsgebouw en de bouw van een grote expositiehal. Maar het betekende ook dat het lot van het DAF Museum in Glanerbrug bezegeld was.

Op maandag 6 januari 1992 is het zover, er kan met de inrichting begonnen worden!! Tijdens de bouwwerkzaamheden was er natuurlijk al het nodige voorbereid: Oscar Wibaut had al enkele malen de diverse clubs van oud-daffers bezocht ( DAF had vroeger een groot aantal clubs voor het personeel onder z'n hoede van kaartclub tot dahliaclub), om mensen te werven als vrijwilliger. Er kwamen er wel 100 in de eerste week. Er bleven zo'n 35 mensen over die zich wel regelmatig wilden inzetten voor het museum. Deze mensen ( zie Startpagina- Medewerkers) hebben zich enorm ingezet. Onder de leiding van Rob Lammers die altijd wel een klusje had of vond , kwam men tot grote prestaties: Iedereen wist dat op 10 mei het museum zover klaar moest zijn, omdat het afscheidsfeest van de heer A. v.d. Padt (Voorzitter Raad van Bestuur) in het museum plaats moest vinden, als tegenprestatie van de goedkeuring voor het museumproject.

Oscar Wibaut had ook een zeer infentieve "kunstenaar" in de arm genomen: Albert de Leur ex Daffer/Volvo Born, maar daarnaast groot kunstenaar en maquette bouwer. Albert ging o.a voor de lay-out zorgen. Vaak een tegenpool van Rob, want een kunstenaar tegenover een museumfreak!? Daarnaast werden er natuurlijk door Ab Hoffman en Peter Kleiberg (DAF SP&A) en de Stuurgroep/Stichtingsbestuur allerlei zaken geregeld die nodig waren voor een degelijke exploitatie en realisatie van het museum.

De "opleveringsdatum" werd gehaald, maar vraag niet hoe! Van 's morgens vroeg tot 's avonds echt laat werd er gewerkt door mensen uit het Eindhovense en uit Twente. De laatste paar weken werden er zelfs studenten ingehuurd om op 10 mei klaar te zijn. Het laatste weekend : er liep wel 80 man ; de "harde kern" aangevuld met vrienden en kennissen, studenten en alle vrijwilligers uit Twente die waren overgekomen en een laaang weekend bij Rob en Tiny verbleven, die inmiddels in het Grote Bos in Geldrop woonden. Voor de gewone bezoeker stond er een prachtig museum, maar achter de schermen moest er nog genoeg gebeuren om de collectie op peil te brengen.

Het grote werk was voorlopig achter de rug. Maar we waren er nog lang niet! Er moest nog heel veel gebeuren, er waren nog géén vrachtwagens terug gekomen van het dealerproject, dus de collectie was nog erg incompleet. Alhoewel we inmiddels wel de beschikking hadden gekregen over de prachtige privé collectie van de heer Martin van Doorne. De overige lege plekken werden opgevangen met "reservevoertuigen" zoals enkele bruikleenvoertuigen en enkele "winterstallingvoertuigen". De vrijwilligers in Twente en Eindhoven hebben verschrikkelijk hard gewerkt om er iets van te maken! Op 20 en 27 september 1992 mochten de donateurs met hun familie een kijkje nemen naar de voortgang van de werkzaamheden. De toeloop was enorm, de reacties zéér positief, een echte duw in de rug voor de mensen op de werkvloer. Dat geeft moed voor de toekomst. Het museum is nog niet klaar voor de officiëele opening, maar er komt al wel regelmatig groepsbezoek vanuit DAF. Allemaal positieve reacties.

Er komt ook ander bezoek: Het museum blijkt een enorme trekpleister te zijn voor grote happeningen zoals productpresentaties, bedrijfsfeesten etc etc. Het Eveluon is gesloten en "Eindhoven" en omgeving zoeken representatieve ruimte. Die bleek het museum te hebben. Het was goede reclame en het bracht geld op maar....Wie mocht er zorgen voor de ruimte....Rob Lammers en enkele vrijwilligers, die wel een keer wilden helpen. Dat ruimte maken bestond uit het hele middengedeelte ontruimen, dus met de consequentie dat er nooit een mooie vaste presentatie van de museumcollectie gegeven kon worden: Alles in op de vloer moest op "wieltjes" staan, om zo snel mogelijk verplaatst te kunnen worden.

Vaak tegen de middag kwamen de mannen van de tafels, stoelen, geluid, verlichting, podium etc etc.( meerdere vrachtwagens vol). Even later kwam de cateraar zijn keuken neerzetten en bedrijfklaar maken. (ook vaak enkele vrachtwagens). U kunt zich voorstellen hoeveel vreemd volk er dan door het museum liep : Allemaal baasjes: WIJ hebben het museum afgehuurd!!. Na de happening 's avonds laat moest alles weer opgeruimd worden. CSU uit Uden kwam meestal met een grote ploeg alles weer schoonmaken en gemiddeld tussen 2 en 4 uur 's nachts mochten Rob en de vrijwilligers alles weer op z'n plaats zetten, want de volgende morgen moest het weer een museum zijn voor de groepsbezoeken van DAF. Het had toch ook wel een voordeel.. we konden vaak mee eten, de keuken had vaak genoeg over en we hadden toch geen tijd om naar huis te gaan dus....Wat een geluk! Fijn toch, beter dan 's avonds thuis zitten!?

Dit gebeurde regelmatig, alleen de vrijwilligers haakten af. Laat "ze" zelf maar trekken met die auto's ben jij gek , is dit een museum in een feestzaal, of is dit een feestzaal in een museum ? Ook de Eindhovense horeca ging protesteren, want ook de kleinere happeningen gingen inmiddels vaak aan hun neus voorbij ; het museum trok veel klandizie weg en had niet eens een horecavergunning. Daar had Rob's nieuwe baas wat op bedacht: Rob was manager en sleutelhouder dus.... Rob MOEST maar een horecaopleiding volgen. Zo was er altijd wat te beleven onder het nieuwe "bewind": Wat er stond aan voertuigen was goed en BLEEF staan, nieuwe aanwinsten GÉÉN, we hebben oud ijzer genoeg, Het Dealer Project afhandelen: JIJ BLIJFT HIER!! Rob en enkele vrijwilligers waren niet langer van plan om nog naar de pijpen van die Harlekijn te dansen! Commanderen doen ze toch in het leger!? Waren Ab Hoffman en Peter Kleiberg er nog maar!! Vanaf 6 jan. 1992 was het wel ieders doelstelling geweest met een resultaat dat gezien mocht worden: Een mooi DAF Museum. Maar met die nieuwe "baas" kon het in Eindhoven nooit een museum worden met de doelstelling die wij nastreefden : Een mooi, interessant en compleet DAF Museum.

De droom van Rob én de medewerkers van het eerste uur was uit!!

P.S: Alle feiten betreffende het DAF Museum Eindhoven hebben betrekking over de periode t/m januari 1995.


Hieronder enkele foto's van het DAF Museum in Eindhoven tot begin '95

.

1e opstellingsoverzicht vlak voor de opening.